Nogle årstal vedr. Malerforretningen på Stakkelhøj. 

Nordborgvej 16, Havnbjerg.  

Først i 1890erne blev landevejen fra Sønderborg til Nordborg lagt om, således at der fremkom et trekantet jordstykke, der blev solgt som byggegrund. Bygmester Jens Fangel ( f. 28.12.1850 i Lavensby, d. 28. 12. 1939 i Brandsbøl ) købte denne grund i

1893 og byggede der et femfags hus, som  han beboede indtil 1.10.1898. Jens Fangel var på dette tidspunkt blevet træt af  murerfaget, fordi han ikke kunne tage at hans folk blev kritiseret for det ene og det andet, blandt andet for at være 

“urås ve e desk” dvs : spise for meget ved bordet. Han besluttede at blive landmand og købte en gård i Brandsbøl (Overballe 5 ).

 

 Jens Fangel solgte huset til  Christian Petersen ( f. 20.4.1874 i Egen ), der et par år i forvejen havde etableret sig som malermester i Brandsbøl ( Vesterballe 5 ). Købesummen var 3340 mark (daglønnen var på dette tidspunkt 1 mark om dagen) . Indflytning 1.10.1898. Købekontrakten er underskrevet d. 27.4.1899.

 Christian Petersen etablerede sig i huset med et malerværksted i det oprindelige “guj dönsk” dvs : rummet til højre for forstuen. Et femfags hus dengang havde som regel gadedør i midten af facaden og 2 vinduer på hver side. Pladsen blev hurtigt for trang, og 1903 byggede han 3 fag til huset. Disse 3 fag, som også blev bygget af Jens Fangel indrettedes til værksted.

 På denne tid blev der malet mange stadsvogne (faitonge) og dette var meget pladskrævende, så 1913 byggede

Christian Petersen et fritstående værksted ved siden af huset, 43,15 m2.  Denne bygning blev opført af bygmester

P. Davidsen, og blev indrettet med en vognremise på 27,35 m2 og et kulrum samt et svendekammer i den bagerste del.

1925 er der tilbygget vaskerum bagud. Bygmester Rasmus Lauritzen, Lavensby. Areal 32,60 m2.

 Foruden vaskerum var der svinesti, hønsehus og vandhus (gammeldags WC ).

28.10.1941 døde Christian Petersen. Malerforretningen drives videre af hans enke, Cathrine Margrethe  Petersen 

(f. Mathiesen d. 27.12.1874 i Ketting ) og to sønner, der begge er malere : Jørgen Petersen (f. 27.2.1899 i Havnbjerg ) og

Hans Petersen  ( f. 7.12.1905 i Havnbjerg ).

Jørgen Petersen blev 15.9.1933 gift med Marie (f. Bonde d. 5.6.96 i Nørrelykke) og bosætter sig til leje i Elsmark i 

Hans Jessens aftægt.

 Cathrine Margrethe Petersen døde 29.7.1944. Jørgen og Hans overtager ejendommen som arveudlægsskøde med hver halvpart på 4500 kr. Jørgen og Marie flytter ind i huset og  Jørgen overtager forretningen. Hans, der er ugift bor i et loftværelse indtil 1946, hvor han køber hus i Lavensby og flytter dertil.

 Hans Petersen overdrager sin halvdel af huset d. 29.6.1957 for 4500 kr. til malermester Jørgen Petersen. Samme år indrettes loftetagen til lejlighed og der blev installeret centralvarme i hele ejendommen. Håndværkere var snedkermester Peter Jensen, Svenstrup og smedemester Hans Hansen, Elsmark.

 4. 4. 1958 bliver Jørgens søn malersvend Christian Petersen (f. 15.2.1934 i Elsmark) gift med Emma Cisilie Jensen

(f. 9.5.1939 i Oksbølmark). De flytter ind i loftlejligheden.

 1.1.1966 overtager Christian Petersen malerforretningen og flytter nedenunder. Jørgen og  Marie Petersen flytter ovenpå. Ejendommen samt forretningen sælges til Christian 3. 7. 1972 for 80.000.- kr.

 Sælgeren og hustru har livsvarig boligret på 1. sal.

 Marie Petersen dør d. 28. 12. 1979. -  Jørgen Petersen dør 16. 1. 1981.

Nordborg kommune giver d. 28. 1. 1981 tilladelse til at sammenlægge loftlejligheden med den bestående  lejlighed. I tiden fra 1972 til 1986 ændres værkstedstilbygningen til ét stort lager, der isættes nye vinduer i huset og der pålægges nyt tegltag.

 1988 starter søn af Christian Petersen, Jørgen Petersen ( f. 7. 10. 1958 i Havnbjerg ) sin egen malerforretning på Mellemvej i Nordborg. Han overtager faderens svende og kunder.

Christian nedskærer sin forretning  til kun at omfatte salg af maling fra værkstedet.

28. 11. 1998 afholdes der 100 års jubilæum på Havnbjerg Stationskro.

Tekst:  Christian Petersen